home info clubshop wallpaper shoebox agenda links Ga naar de facebook pagina twitter rss feed


De Triumph Owners Club Nederland (TOCN) is in 1977 opgericht

In de oprichtingsakte van de
vereniging is in 1979 als doel vastgelegd:

- De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de motorsport in het algemeen en het beoefenen van die sport met motorfietsen van het Engelse merk Triumph in het bijzonder.

- Zij tracht haar doel te bereiken door het ten behoeve van eigenaren van motorfietsen van het Engelse merk Triumph organiseren van evenementen, het verschaffen van informatie en alle andere wettige middelen welke tot het doel bevorderlijk zijn.Dorre taal, ja, maar ook duidelijk, en tot op de dag van vandaag aktueel!

Leden

TigerLeden krijgen iedere 2 maanden de Tiger, ons clubblad. Met techniek, tips, reisverslagen, treffen informatie, advertenties en allerlei andere artikelen.

In het winterseizoen worden sleutelcursussen en onderdelenbeurzen geregeld. In het rijseizoen zijn er toerritten, circuitrijden, treffens en het jaarlijkse grote clubweekend, het "Trumpet Treffen". Bij deze evenementen zijn alle typen Triumphs, zowel oud als nieuw van harte welkom.

Wil je op de hoogte blijven van alle ins en outs rondom Triumph, wil je snel kunnen beschikken over documentatie en andere zaken, stuur dan een email naar de ledenadministratie, dan krijg je een proefnummer van de Tiger toegestuurd, alsmede een aanmeldingskaart. Ook voor de techniek van de Triumph motoren zit je goed bij de TOCN. Zo is er bijvoorbeeld de clubshop waar voor leden vrijwel alle boeken die over ons merk zijn verschenen, waaronder dus ook allerlei sleutelboeken en manuals, maar ook titels over de historie en het racen, tegen zeer scherpe prijzen te verkrijgen zijn. Bij de clubshop kunnen leden ook terecht voor T-shirts, stickers, speldjes en andere hebbedingetjes. ( De clubshop is helaas tot nader order buiten bedrijf)

Of het Technisch Archief, waar je allerlei informatie zelfs op motornummer kunt krijgen. Hier kun je trouwens ook verklaringen over het bouwjaar krijgen ten behoeve van de keuring door de RDW. Het adres vind je in de Tiger.

Contributie & lidmaatschap

De contributie voor lidmaatschap van de Triumph Owners Club Nederland bedraagt € 30,00 per jaar. Het boekjaar loopt van 1 mei t/m 30 april. Word je lid in het lopende jaar dan wordt de te betalen contributie pro rata aangepast. Een gezinslid dat op eenzelfde adres deelt met een hoofdlid, kan voor € 5,00 per jaar lid worden van de vereniging. Hij/zij is gewoon lid, maar ontvangt geen clubblad. Het lidmaatschap kan hier aangevraagd worden.

Adreswijzigingen

Graag op tijd je adreswijziging doorgeven via de ledenadministratie zodat het clubblad Tiger op het juiste adres in de bus valt.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen dienen schriftelijk of door middel van een email naar de ledenadministratie te worden gemeld. Contributies van het lopende jaar worden niet gerestitueerd. Je ontvangt nog wel de Tiger tot het eind van het lopende verenigingsjaar.

Ledenadministratie Triumph Owners Club Nederland
Tingieterstraat 18
3928XH Hoogland

Bestuur

 

Voorzitter

George Heeres

 

Secretaris

Jan Verhoeven

 

Penningmeester

Hans Delissen

 

 

Lid worden? Mail de secretaris.
Created by Creangelo
terug 
naar boven